Pewnego dnia świat się zmienił i powstało Majove.

Jest efektem długotrwałego procesu dojrzewania do tego, by zacząć żyć uważniej i w symbiozie z tym, co dla mnie istotne, by tworzyć i budować własny świat oparty o to, w co wierzę i o czym marzę.

Chodzi o moje własne pole działania i realizacji, o pasję, o aktywność, która ma głębszy sens i rzeczywiście ma moc wpływania na otaczającą nas rzeczywistość, o wartości.

Samo gotowanie to sztuka i piękny wstęp. Zaraz po nich jest muzyka, sztuka, ekologia, estetyka, autentyczność, esencjalizm.

Rok 2020 to w kalendarzu chińskim Rok Szczura i początek nowego 12-letniego cyklu. Wszystkie decyzje podjęte w tym roku przełożą się na kolejne lata. Chcę pielęgnować codzienność i uważnie się jej przyglądać. Zatrzymać ukochany miesiąc maj na cały rok.

Według starej legendy Bóg Ojciec w maju stworzył świat. A ja – Majove:)